Sammangjutning för lättviktslösningar med optimerade egenskaper

Diarienummer 2017-05530
Koordinator RISE SWECAST AB - Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - mars 2021
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång 2016-05469-en

Syfte och mål

Kommersiella fordonstillverkare utmanas kontinuerligt att spara vikt som ett led i att bland annat förbättra bränsleekonomi och lastkapacitet. Detta ligger i linje med projektets syfte att utveckla en metod för att skapa lättviktskomponenter till fordonsindustrin med bibehållen eller bättre prestanda som förutom mekanisk låsning även ger maximal värmeledning. Målet är att visa hur sammangjutning av segjärn och aluminium kan användas för att nå en viktminskning på minst 30 % på ett lastbilsnav, utan att ge avkall på säkerheten.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till ett väl fungerande lastbilsnav bestående av segjärn och aluminium med mer än 30 % viktminskning i förhållande till dagens nav. Konkreta leveranser handlar om att visa att de beräknade viktsbesparingarna uppnås samtidigt som värmeledningen ökar utan att de mekaniska egenskaperna försämras. Övriga resultat är delar på vägen för att nå dit och handlar bland annat om själva konceptet för sammangjutningen samt hur metoden ska implementeras i industrin. En mer affärsmässig del av projektet leder till förslag på andra komponenter och applikationer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utgår från kunskap som genererats i förprojektet och fokuserar inledningsvis på att utveckla gränszonen mellan segjärn och aluminium för att därefter övergå i processutveckling och implementering. Då den sammangjutna komponentens egenskaper även påverkar följdprocesser görs en första ansats att studera betydelsen av dessa. Det handlar om värmebehandling och bearbetning av hybridnavet samt dess korrosionsegenskaper då det utsätts för driftsmiljöer. Utöver detta finns även ett arbetspaket som handlar om att identifiera andra applikationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.