Robotiserad produktion av strukturella kompositer (ROBUST)

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB
Bidrag från Vinnova 5 380 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång Lättvikt - hösten 2015

Syfte och mål

Projektet har genom att utveckla automatiserade metoder och system för formning och automatiserad hantering av kladdiga, eftergivliga kolfibermaterial reducerat tillverkningskostnaderna för kolfiberbaserade produkter. Dessutom har projektet genom framtagandet av en testresurs gjort det möjligt för företag att i ett tidigt stadium kunna ta fram och verifiera material- och processegenskaper för specifika geometriska former, något som sedan kan använda i design och materialval.

Resultat och förväntade effekter

Genom att underlätta vid design och konstruktion samt minska tillverkningskostnaderna för produkter i kolfiberkomposit ges bättre förutsättningar för införandet av dessa typer av material i nya produkter. Detta bidrar till att fordon, såsom flygplan och bilar, kan bli allt lättare och därmed krävs mindre energi för transporter. Svenska komposittillverkares konkurrenskraft stärks också i och med att spelplanen mot låglöneländer utjämnas.

Upplägg och genomförande

Projektet har arbetat med att ta fram metoder, som sedan omsatts i hårdvara och testats/verifierats. Detta har ibland gjorts iterativt, med tester och olika prototyper utvecklade i steg. Arbetssättet har gjort att teknik- och kunskapsnivån kunnat höjas ganska snabbt. Projektets parter har delat information i interna workshops och genom öppna seminarier. Mycket av den hårdvara som tagits fram finns tillgänglig för tester och utvecklig efter projektet slut även för parter utanför projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-05082

Statistik för sidan