Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Räddningsdrönare

Diarienummer
Koordinator AIREE AB - KONSULT TYLLSTRÖM AB
Bidrag från Vinnova 297 100 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Syftet med denna fas i projektet var att genomföra en grundläggande utredning för att ta fram en prototyp till en autonom räddningsdrönare som med data från en värmesensor och maskininlärning kan lokalisera en person samt upplysa/hjälpa användaren att fatta vidare beslut för att rädda liv.

Resultat och förväntade effekter

Vi har nu en intelligent prototyp i luften som uppfyller kravspecifikationen och överstiger våra egna förhoppningar. Vi kommer att kunna medverka vid insatser tillsammans med våra kundfokusgrupper och i samband med det vidareutveckla produkten till ett potent verktyg för slutanvändaren och samarbetspartners.

Upplägg och genomförande

En intensiv fas i projekt med höga krav på förkunskaper och detaljer om enskilda modulers uppbyggnad samt innovationslust och vilja att medverka till något samhållsnyttigt. Vi arbetade på flera parallella spår som till slut integrerades i en komplett och intelligent prototyp som kan lokalisera och medverka till att rädda liv.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04189

Statistik för sidan