Pronatos 2017

Diarienummer
Koordinator Pronatos AB - Pronatos/Fotcompaniet
Bidrag från Vinnova 294 782 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utreda förutsättningarna för en ny behandlingsmetod för smärta i fot, ben, knä, och höft avsedd för svensk och internationell marknad. Målet var att genomföra en marknadsanalys, förstå användarkrav och regulatoriska krav på metoden samt ta fram ett licensavtal. Sammanfattningsvis har projektet nått, och i flera fall överträffat, målet. Utöver att utreda förutsättningarna har företaget tagit flera viktiga steg i att vidareutveckla prototypen, ta fram planer samt validerat resultaten med potentiella kunder och patienter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en tydlig idé om företagets plan framåt, dess potential och trygghet i att det finns en stor efterfrågan. Prototypen har förbättrats och nått en mognadsgrad där den nu kan utvärderas av ett antal pilotkunder, vilket är nästa steg innan den introduceras bredare på marknaden. Effekten är att företaget kan fortsätta att utvecklas för att på sikt kunna möta behovet hos ca 40% av vuxna i EU och USA som lider av de fot- och ledåkommor som kan behandlas med metoden.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits av Pronatos grundare, som utvecklat metoden under 30 år. Flertalet experter inom marknadsanalys, regulatoriska frågor, juridik och produktutveckling har involverats i arbetet. Arbetet har varit iterativt och resultat har löpande validerats med potentiella kunder samt patienter på den egna kliniken för att säkerställa att de möter marknadens krav och behov.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04071

Statistik för sidan