Pronatos 2017

Diarienummer 2017-04071
Koordinator Pronatos AB - Pronatos/Fotcompaniet
Bidrag från Vinnova 294 782 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att etablera de rätta förutsättningarna för att utveckla Pronatos, en innovativ automatiserad behandlingsmetod för patienter med smärttillstånd i fot, ben, knä och höft. Genom forskningsinsatser inom AI och machine learning vill vi utveckla en helautomatiserad och självlärande behandlingsmetod som kommer att bilda ny state-of-the-art inom behandling av fotbesvär. När vi har hela konceptet klart kommer det att vara självfinansierande med licensintäkter till Pronatos AB, vi kommer expandera till utlandet, och sälja nationella licenser.

Förväntade effekter och resultat

Efter i genomsnitt 2,3 behandlingar per patient om vardera 6 min på varje fot har ca 90% av de 417 patienterna som behandlats sista 12 månaders perioden blivit symtomfria. De minuter (istället för dagar-månader) som tas i anspråk ger rätt affärsförutsättning för vår kund samt ökad nytta för patienten. Med Pronatos ´återfår´ foten sin normala funktion genom en speciell teknik. Med ´återfår´ menas att fotens funktion återskapas till en normal biomekanik. Funktionell Hallux Limitus och Equinus botas av behandlingen. Stortån kommer upp och foten får upp fotvalvet vid avstamp.

Planerat upplägg och genomförande

I tre välavgränsade arbetspaket (AP) kommer vi i samarbete med extern expertis att 1) utreda marknadsförutsättningarna och regulatoriska frågeställningar i Sverige och Norden, 2) utreda och ta fram en plan för FoU insatser kring AI och sensorteknik samt ta fram en ritning på den första prototypen samt 3) utreda produktionsmässiga förutsättningar.

Externa länkar

Världens första mottagning för korrigering av fötter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.