Produktion2030 utveckling av Instrument för kunskap och tekniköverföring

Diarienummer 2015-06883
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 2 310 134 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Syfte och mål är att utveckla Produktion2030:s instrument ´Kunskap och tekniköverföring till små och medelstora företag´. Projektet pågår december 2015 - augusti 2016. Arbetet sker tillsammans med projektparten Swerea IVF samt leverantör till hemsidan Kunskapsförmedlingen.se.

Resultat och förväntade effekter

Projektet går helt enligt plan och kommer avslutas i augusti 2016. Nya Kunskapsförmedlingen.se innehåller ny och uppdaterad information om bl a forskare, projekt och forskarskole-utbildningar. Swerea IVF har planerat och genomför 6 teknikworkshops över hela Sverige under hösten 2016.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och genomförande: Programchefen för Produktion2030 är ansvarig för projektet och planering. Arbetet genomförs av, och tillsammans med väletablerade leverantörer. Utvecklingen av Kunskapsförmedlingen görs tillsammans med Luleå universitet och professor Anna Öhrwall Rönnbäck, huvudansvarig för Kunskapsförmedlingen. Projektpart är Swerea IVF, som ansvarar för att förstärka arbetet med paketering av resultat samt att genomföra workshops för små och medelstora företag runtom i Sverige tillsammans med regionala IUC.

Externa länkar

Hemsida för forskar- och projektdatabasen inom produkt- och produktionsutveckling: Kunskapsförmedlingen hemsidan för det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.