Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PRODKOMP2 - Konkurrenskraftiga PRODuktionspprocesser för multimaterialKOMPonenter steg 2

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - RISE SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 4 450 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer

Syfte och mål

Projektets huvudsyfte var att lyfta TRL-nivån från TRL3 till 5 för tillverkningsmetodiken för lättviktslösningar av multimaterial. Det har utvecklats en process som ser ut att möjliggöra massproduktion av kolfiberförstärkta presshärdade detaljer vilket är ett kostnadsmässigt bra första steg att föra in kolfiber i större skala. Detta har visats genom en automatiserad process som implementerats i en tillverkningslinje på Gestamp. Framåt behövs det läggas mer arbete på att reducera priset för kompositen vilken bär den största delen av den ökade kostnaden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet bidrar både till hållbarhet och tillväxt i och med att komponenterna görs lättare med bibehållna mekaniska egenskaper och på så sätt ökar konkurrenskraften. Projektet är ett bra exempel på att det ultimata materialet ännu inte existerar utan framtida fordon kommer troligtvis fortfarande innehålla en blandning av olika material där egenskaper som prestanda, vikt, kostnad samt fogning till omkring liggande struktur kommer att påverka materialvalen. Hur stor inverkan varje egenskap har förändras förmodligen över tiden.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits i tre olika arbetspaket, två större som handlat om automatiserad tillverkning av en presshärdad borstålsdetalj som kompositförstärkts respektive simulering av samma process gällande formning och härdning. Mindre arbetspaket har bidragit med indata till tillverkningen genom t ex utprovning av ytbehandlingar och processparametrar samt framtagning av en materialmodell för simuleringarna. I det tredje arbetspaketet långtidstestas lösningen avseende korrosion samt termisk utmattning. Fysiska och web-baserade workshops har kontinuerligt hållits.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04349

Statistik för sidan