PRODKOMP2 - Konkurrenskraftiga PRODuktionspprocesser för multimaterialKOMPonenter steg 2

Diarienummer 2016-04349
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 4 450 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt - ht 2016

Syfte och mål

Projektets huvudsyfte är att utveckla en tillverkningsmetodik för komponenter baserade på en kombination av presshärdat borstål och kompositer till fordon. Projektet bygger på en förstudie där en process för att tillverka strukturer av presshärdat borstål och komposit testades i experimentell miljö. Vid ett lyckat projekt kommer den utvecklade tillverkningsprocessen att vara effektivare än dagens state-of-the-art genom färre processteg och effektivare energianvändning. Målet är att deltagande företag efter projektet ska kunna offerera produkter av denna typ.

Förväntade effekter och resultat

Den process som utvärderats i förstudien kommer inom detta projekt att vidareutvecklas från dagens TRL3 till TRL5 genom att demonstrera tillverkningen i industriell miljö i realistisk takt. Projektet kommer även att utforma metoder och rutiner för kvalitetskontroll samt modeller för att förutsäga formförändringar hos den slutliga komponenten. Vidare kommer lösningarnas långtidsegenskaper m.a.p. korrosion och utmattning att analyseras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att koordineras av Swerea SICOMP. Vidare drivs projektet i tre tekniska arbetspaket ´AP1. Demonstration av produktion´, ´AP2. Simulering av tillverkning´ samt ´AP3. Långtidsegenskaper´. Varje arbetspaket leds av en projektpartner och är uppdelat i mindre aktiviteter som i sin tur drivs av olika projektpartners. Projektledningen utförs inom ett fjärde administrativt arbetspaket, ´AP4. Projektledning´. I detta arbetspaket ingår Gestamp HardTech och Swerea SICOMP som också är ansvariga för de tekniska arbetspaketen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.