Processtrålningsanalys-nytt verktyg för processtyrning

Diarienummer 2014-05217
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Projekt sammanslaget med 2014-05273, där rapportering finns.

Resultat och förväntade effekter

Projekt sammanslaget med 2014-05273, där rapportering finns.

Upplägg och genomförande

Projekt sammanslaget med 2014-05273, där rapportering finns.

Externa länkar

Sidan för nedladdning av rapport, samt presentationer från Workshop. Övrig info kommer kontinuerligt

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.