PRELAT

Diarienummer 2014-06239
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology and Research
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Komplex reglering - FFI
Ansökningsomgång FFI Komplex reglering - 2015-03-31

Syfte och mål

Målet med PRELAT är att anpassa och förbättra reglersystemarkitekturen för automatiserad körning. Fokus i projektet är lateral reglering för landsvägsapplikationer - att planera en trajektoria och följa den kontinuerligt. Från ett reglertekniskt perspektiv ställer automatisk körning nya krav både på omvärldsuppfattningen och på det underliggande fordonssystemet för att uppnå fordonspositionering med hög precision i lateral riktning. Lateral reglering måste fungera robust för olika externa informationskällor som har varierande grad av tillförlitlighet.

Förväntade effekter och resultat

Resultat från PRELAT kommer att användas i den pågående långsiktiga utvecklingen av automatiserad körning. Projektet fokuserar på lateral (styrning) reglering på landsväg. Automatiserad körning på landsväg kan öka säkerheten och vara en beståndsdel för t ex vägtåg. Den studerade teknologin kan också användas för aktiva säkerhetsfunktioner i potentiellt riskfyllda situationer. Ett nyckelteknologi är att uppnå en omvärldsmodell som stöder en modulär reglerarkitektur. En modulär reglerarkitektur förväntas korta utvecklingstiden för kundfunktioner.

Planerat upplägg och genomförande

PRELAT finansierar en doktorand fram till licentiatexamen. Tyngdpunkten kommer att ligga på bildbehandling och fusion av sensorer. Loggning och demonstration i fordon kommer att genomföras mot slutet av projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.