Prediktering av gnissel & gnek för robust produkt och produktion

Diarienummer 2015-01307
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 3 140 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet SIO Produktion våren 2015

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt syftet med att förbättra möjligheten att prediktera S&R under utvecklingsfaser i ett industriutvecklingsprojekt. Principen har varit att en robust produkt som är okänsligt för störningar som kan skapa S&R kommer ge en robust produktion där åtgärder för sent upptäckta S&R problem minimeras. Samtliga arbetspaket som definierats har genomförts med goda resultat. Dessutom har två av tre arbetspaket öppnat upp nya frågeställningar som ytterligare kommer driva utvecklingen av nya predikteringsmetoder framåt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har använt olika metoder för att förbättra kapabiliteten på S&R simuleringar. Området är i sin natur multidisciplinärt då mekanismerna för S&R är många och återfinns inom olika simuleringsdiscipliner. Bidragande resultat återfinns i samtliga genomförda arbetspaket genom mjukvaruintegration modal transientanalys och toleransanalys, reducering av iterationssteg vid simulering genom utveckling av ett lastfall som ersätter multipla lastfall för olika testbanor och slutligen förfiningar inom simuleringsmetoder för S&R prediktering.

Upplägg och genomförande

Alla projketparter har samarbetat inom området innan projektet startades vilket bidragit till hög effektivitet. Ansvar för respektive arbetspaket har fördelats mellan de tre största parterna i projektet. Samtliga parter i projektet har även haft en koppling till Chalmers Squeak and Rattel Competence Arena vilket har varit ett bra fora för resultatspridning mellan parter i projektet och övriga medlemmar i SRCA. En av framgångsfaktorerna i projektet har varit att det genomförts av både juniora- och seniora forskare samt flera resurser från industrin.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.