Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Platinagruppelement i svenska Ni-Fe-Cu-sulfider

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Luleå University of Technology
Bidrag från Vinnova 469 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Ett mål med denna förstudie var insamling av all tillgänglig information som handlar om prospektering och forskning av platina-gruppelement (PGE) i Sverige, i syfte att tillhandahålla en användbar databas för framtida prospekteringsaktiviteter. Detta uppnåddes med hjälp av det geografiska informationssystemet QGIS med öppen källkod. På grund av detekteringen av tre målenheter med bekräftad Pd-anomali i g/t-området uppnåddes förstudiens mål att bättre förstå PGE-potentialen i Sverige.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten av denna förstudie inkluderar (i) en databas relevant för prospektering, (ii) detaljerad kunskap om geokemi inom platina-gruppelement (PGE) i svenska Ni-Cu-Fe-sulfider, (iii) definition av geologiska målenheter för prospektering , (iv) detektering av de viktigaste PGE-bärarna och (v) nya prospekteringsstrategier. Den förväntade effekten av denna förstudie är att (i) Sverige kommer att ha mer utforskning av PGE och (ii) vid ekonomiska upptäckter kommer PGE-beroendet i Sverige att minimeras.

Upplägg och genomförande

Den föreslagna utformningen av denna förstudie var rak och kunde genomföras utan större problem. Speciellt den analytiska konstruktionen har redan testats i flera år: kombinationen av helbergs geokemi med innovativ hydroseparation för tunga mineraler ledde till upptäckt av öppnande tankar (dvs. diskreta platinagruppsmineraler). Samarbetet med experter på området vid University of Barcelona (UB) och provtagningsarbetet vid den geologiska undersökningen (SGU) var mycket framgångsrikt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 februari 2019

Diarienummer 2018-04615

Statistik för sidan