Pilotstudie för ökad trafiksäkerhet för utryckningsfordon med hjälp av den nya tekniken EVAM Transmit

Diarienummer 2018-01523
Koordinator H&E SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 1 774 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - januari 2020
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt