Optiska Fibersensorer för Maskinövervakning

Diarienummer 2017-01919
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 2 450 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem

Syfte och mål

Projektet har tre huvudsakliga mål: Ett tekniskt verifierat prototypsystem för snabb utläsning av fiber-Bragg-gitter (FBG) baserat på Proximions teknik. Detta stärker Proximions position inom sensorområdet. En demonstrator för distribuerade fiber-mätningar som nyttjar redan installerade FBG. Detta ger SKF nya möjligheter för diagnostik och ökar nyttan av de befintliga sensorerna. En analys av möjligheterna med optisk specialfiber för distribuerade mätningar för maskinövervakning. Syftet är att utvärdera den långsiktiga utvecklingspotentialen av ny sensorteknik

Förväntade effekter och resultat

Proximion kan omgående kommersialisera den utvecklade FBG-interrogatorn och på sikt kanske även den distribuerade mättekniken. SKF får tillgång till nästa generations FBG-system och blir delaktiga i utvecklingen av en ny metod för maskinövervakning vilket ger dem konkurrensfördelar. Rise Acreo stärker sin verktygslåda inom optisk mätteknik och vidareutvecklar distribuerad sensorteknik mot industriell användning. Utvärderingen av forskningsresultat inom optisk specialfiber för dessa tillämpningar ger riktning för framtida satsningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan Proximion, SKF, och Rise Acreo. Proximions kompetens och resurser inom FBG-teknik tillsammans med Acreos resurser inom mätteknik och optisk specialfiber är basen för utvecklingen av de nya mätteknikerna. SKF bidrar med tekniska och kommersiella kravspecifikationer, integration av sensorerna i de maskindelar som ska övervakas, samt tester av instrumenten i testbäddar och industriell miljö. Acreo är projektkoordinator.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.