Optimering av gynekologiska och urologiska undersökningar samt förlossningar

Diarienummer 2015-03834
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Bidrag från Vinnova 3 210 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Mångfaldslabbet - normkritisk innovation genomförandeprojekt 2015

Syfte och mål

Projektets långsiktiga mål är att förhindra en negativ upplevelse av en gynekologisk eller urologisk undersökning som annars kan få en patient att avstå från framtida viktiga undersökningar. Utöver optimering för såväl patient som personal, kommer konceptet könsneutral användarvänlig design utan benstöd att vidareutvecklas till att även omfatta gravida kvinnor. Förlossningsvården har också präglats av traditionellt tänkande med kvinnan i ryggläge och benen i benstöd. Den fortsatta produktutvecklingen kommer att ske med avseende på att även förbättra vid graviditet.

Förväntade effekter och resultat

Den nya undersökningsstolen för gynekologiska, urologiska och obstetriska undersökningar eftersträvar fortsatt att vara normfri, könsneutral samt neutral i sin design. Ytterligare anpassning kan behövas för patienter med olika kulturell och religiös bakgrund. Det fortsatta prototyparbetet kommer också att utvärdera betydelsen av färgval samt ytstrukturers påverkan på en undersökning. En avslappad patient med bibehållen integritet förväntas kunna bli undersökt snabbare varvid fler undersökningar/tidsenhet förhoppningsvis kommer att kunna göras.

Planerat upplägg och genomförande

Styrgruppen består av projektledaren docent Greta Edelstam, VD Fredric Ericson Oscar Instrument samt materialexpert professor Mikael Lindström. Gruppen planerar därutöver att adjungera en psykolog för att med perceptionstester utvärdera hur olika prototyper uppfattas. Vidare kan en hållbarhetsexpert vara aktuell som konsult. Ytterligare medarbetare som kan komma att medverka är en marknadsekonom avseende det långsiktigt ekonomiska i projektet. Projektledaren med god erfarenhet av stora förbättringsprojekt, kommer att starta projektet under oktober 2015.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.