Optimerad masstransport i dynamiska miljöer

Diarienummer 2013-02655
Koordinator Volvo Construction Equipment AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång 2013-01491-en

Syfte och mål

Målet för projekten, såsom de angavs i ansökan var: 1: En lista över affärsmöjligheter: Målet uppfyllt. Här har Volvo Construction Equipment även gjort fältförsök hos kunder och gjort studier på kommunkationsteknik. 2: Ett simuleringsverktyg för macrosimuleringar av koldioxidutsläpp. Målet delivs mött. Den akademiska forskningens första del tog längre tid än planerat. Därför har denna data inte kunnat tas vidare till nästa nivå, där resultaten skulle användas i simuleringar. 3. 1 Doktorexamen. Målet mött.

Resultat och förväntade effekter

Metod för att automatiskt identifiera points of interest (POI) i arbetscykler för anläggningsmaskiner, baserat på enbart gps-data. Pilotförsök med ett system för dynamisk hastighetsrekomendation till dumperförare, tillsammans med ökad förståelse för kommunikationsteknik, M2M, för anläggningsmaskiner inom bergtäkter. Rekomenderad affärsmodell för Site Control Management-system, baserat på en kvantitativ studie från Volvo CEs försäljningsorganisation. En utexaminerad doktor på Kungliga Tekniska Högskolan.

Upplägg och genomförande

Den akademiska forskningsdelen har baserats på data samlad från en bergtäkt i stockholmsområdet. Den tillämpade forskningen hos Volvo har utförts som fältförsök, dels som tester av prototypsystem hos kunder i verklig drift. Fältförsök har även genomförts på kommunikationsteknik på interna testbanor. En kvalitativ undersökning har även gjorts för möjliga affärsmodeller.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.