Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 999 447 kronor
Projektets löptid april 2018 - augusti 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Senast uppdaterad 23 oktober 2021

Diarienummer 2018-00622

Statistik för sidan