Ökad industriell analyskompetens

Diarienummer
Koordinator Alkit Communications AB - Alkit Mölndal
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Produktion2030 stöd till mobilitet inom forsknings- och innovationsprojekt 2016

Syfte och mål

Mobilitetsprojektets syfte har varit att stärka kompetensen avseende industriell dataanalys hos Alkit Communications AB, som utvecklar mjukvarubaserade system för bland annat övervakning av processindustriella system. Bakgrunden till mobilitetsprojektet är det arbete med dataanalys som utförts inom Produktion2030-projektet SAPPA (Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet). SAPPA-projektets syfte var att utveckla industriella produktionsmonitoreringssystem för att förbättra tillgänglighet och tillförlitlighet.

Resultat och förväntade effekter

Mobilitetsprojektet har givit möjlighet till nära samverkan mellan forskare och högkvalificerad mjukvaruutvecklingspersonal. Alkit Communications AB har tillförts viktig kompetens avseende dataanalys, vilket ökar värdet på Alkits kommersiella produkter och tjänster, samt höjer innovationsnivån inom företaget. Resultatet är mjukvaruimplementationer av analysmetoder och algoritmer, och därigenom förbättrade produkter och tjänster för Alkit, samt förbättrade möjligheter att leverera system för ökad tillgänglighet för industriella produktionssystem.

Upplägg och genomförande

Arbetet har huvudsakligen omfattat implementering och integrering av mjukvarukomponenter för dataanalys, samt därtill kopplad kunskapsöverföring. Därutöver har även arbete utförts avseende testning, teknisk dokumentation och dialog med slutanvändare. Demonstrationer har också genomförts enligt plan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03518

Statistik för sidan