Nya plattformar för kommunikation mellan mobiltelefon och tryckta smarta etiketter

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Norrköping
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - oktober 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

Projektets syfte att utveckla två nya plattformar för kommunikation mellan tryckt elektronik och mobiltelefoner har uppnåtts. Proof-of-concept för kommunikation med kapacitiv koppling genom kroppen från en tryckt etikett till en mobiltelefon har visats med ett flertal demonstratorer. Tekniken har tagits ett stort steg närmare kommersialisering. Kommunikation från en tryckt sensoretikett till en mobiltelefon med hjälp av dynamiska QR-koder har visats i demonstratorer. Båda koncepten har testats i verklig miljö av verkliga användare.

Resultat och förväntade effekter

För kapacitiv koppling är en tydlig tillämpning och marknad identifierad. Det kan bli den första tillämpningen som använder kapacitiv koppling i större skala. Utveckling av hårdvara och mjukvara öppnar möjligheten för fler tillämpningar. En tydlig affärsmöjlighet är identifierad med både en svensk och europeisk marknad. Utvecklingen av konceptet fortsätter och projektbidrag inom UDI steg 3kommer sökas.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i flera steg: 1. Specifikation, Konceptutveckling och utvärdering 2. Teknikutveckling 3. Integration 4. Demonstratortillverkning och utvärdering 5. Produktion och affärspotential Där de nya koncepten först testats i sin rätta miljö av rätt användare. Teknikutvecklingen har baserats på resultat från testen i en produktspecifikation. Integration av de olika delarna har gjorts och demonstratorer har tillverkats för utvärdering av slutanvändarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.