Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya metoder för diagnostik och kvantifiering av medicinska riskfaktorer som orsakar fallolyckor bland äldre

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Clinical Sciences Lund
Bidrag från Vinnova 295 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Innovationer inom medicinsk teknik

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt sina huvudsyften att skapa nya matematiska analysmetoder som kan beskriva balansorganens mer komplexa egenskaper och att skapa en analysmodul som kan interagera med ett kommersiellt tillgängligt mätsystem. De nya analysmetoderna beskriver bl a om balansorganen kan detektera huvudets hastighet rätt inom olika hastighetsområden, och om inte, till vilken grad huvudets rörelser underskattas/överskattas. De nya analysmetoderna beskriver också med vilken precision de korrektiva åtgärderna kompenserar för en funktionsförlust.

Resultat och förväntade effekter

Redan under projektets gång har arbetet resulterat i en första forskningsartikel. Men projektet har också verifierat att dagens konventionella mätsystem har så omfattande brister, både ur metodologisk och teknisk synvinkel, att de är dåligt lämpade för klinisk diagnostik. Ett värdefullt resultat av projektet är därför att vi funnit en ny mätteknologi som löser de kritiska problemen. Under handledning av LU Innovation, Lunds universitet, har en process inletts för att granska underlaget till att patentera ett nytt mätsystem baserat på den nya teknologin och nya analysmodulen.

Upplägg och genomförande

I projektet har data från undersökningar av balansorganen samlats in från ca 500 kliniska patienter, 10 yngre friska kontrollpersoner samt 27 kontrollpersoner i åldern 65+ år. Data från vissa patientgrupper har därefter studerats och nya avancerade analysalgoritmer och diagnostikmetoder har utvecklats som bättre än dagens kommersiella mätsystem kan diagnosticera komplexa skador på människans balansorgan. Den nyutvecklade programvaran kan importera och analysera mätdata från Interacoustics mätsystem, som är ett av de ledande medicintekniska företagen inom området.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2017

Diarienummer 2017-02337

Statistik för sidan