Nya metoder för diagnostik och kvantifiering av medicinska riskfaktorer som orsakar fallolyckor bland äldre

Diarienummer 2017-02337
Koordinator Lunds universitet - Clinical Sciences Lund
Bidrag från Vinnova 295 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Medtech4Health:Innovators in Healthcare 2017

Syfte och mål

Projektets syfte är att utvärdera och anpassa för kommersialisering nya medicintekniska metoder för att diagnosticera och kvantifiera funktionsstörningar och skador på människans vestibularisorgan. En medicinteknisk utredning av de tre vanligaste kommersiella mätsystemen visar att samtliga har idag så markanta brister att stora patientpopulationer riskerar att få felaktiga diagnoser, vilket ökar risken för att dessa patienter inte får korrekt behandling och att de kan drabbas av fallolyckor.

Förväntade effekter och resultat

Varje år orsakar fallolyckor mer än 1600 dödsfall i Sverige, att 75 000 läggs in på sjukhus och att 300 000 behöver behandlas på akutmottagningar och av primärvården. Nya mer receptiva medicintekniska undersökningsmetoder, som kan detektera också tidiga partiella skador och funktionsnedsättningar, skulle bidra till att bättre kliniska åtgärdsprogram kan utvecklas för svensk och internationell sjukvård, med resultat att man som rutin i framtiden kan bemöta redan tidiga symptom på instabilitet och försämrad motorisk kontroll med preventiva åtgärder som anpassad sjukgymnastik.

Planerat upplägg och genomförande

En ny mätteknik (vHIT), försedd med av oss designade nya mer receptiva analysalgoritmer ska optimeras för att diagnosticera olika patientpopulationer och skadestrukturer på människans balansorgan, vilket är ett receptorsystem av vital roll för stabilitetskontroll. Vid vHIT mäter man parallellt ögon och huvudrörelser under en snabb huvudrörelse och från dessa mätningar kan de nya algoritmerna bedöma om balansorganen korrekt återger huvudets rörelser eller har olika kategorier av funktionsstörningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.