Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

Nya data-drivna lösningar för förbättrad plankvalitet och informationsdelning i försörjningskedjor

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 3 680 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - november 2021
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2018-02695sv.pdf (pdf, 570 kB)

Syfte och mål

Projektet tar utgångspunkt i fordonsindustrins bristande prognos- och leveransplankvalitet med negativ påverkan på kapitalbindning, transportkostnader, volymflexibilitet och miljö i hela försörjningskedjan. Målet är att utveckla nya datadrivna lösningar som möjliggör mätning, visualisering och prediktering av planvariationer, samt möjliggör plankvalitetsförbättring och därmed ökar förmågan i företags och försörjningskedjors planeringssystem att kompensera för och hantera osäkerheter, variationer och störningar i de alltmer komplexa produktionsnätverken.

Resultat och förväntade effekter

De datadrivna lösningarna för mätning, prediktering och orsaksanalys av leveransplanvariationer förväntas bidra till att skapa mer stabila planeringsförutsättningar och öka produktiviteten i produktionsplanerings- och försörjningsprocesser. De förväntas korta order- och leveransledtider, samt öka förändringsförmågan genom bättre uppkoppling och enklare kommunikation och bättre ömsesidig förståelse via databaserade mätetal. Även förmågan att snabbare och med högre intelligens kunna analysera stora datamängder möjliggör snabbare produktionsplaneringsbeslut.

Upplägg och genomförande

Studierna har genomförts vid tre OEM- och fem leverantörsföretag , Projektets första delar analyserar hur nuvarande leveransplaner varierar i fordonsindustrins försörjningskedjor och förklarar dess konsekvenser och grundorsaker (enkät-, fall- och kvantitativa analyser av historiska leveransplaner och annan företagsintern data). De senare delarna tar fram nya lösningar för mätning, visualisering, prediktering och förbättring av plankvalitet i försörjningskedjor (fördjupade kvantitativa dataanalyser, datamodellutveckling och pilottester).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 december 2021

Diarienummer 2018-02695

Statistik för sidan