Nya data-drivna lösningar för förbättrad plankvalitet och informationsdelning i försörjningskedjor

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 3 680 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - november 2021
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion – en satsning inom FFI

Syfte och mål

Projektets centrala målsättning är att utveckla förmågan i företags och försörjningskedjors planeringssystem att ta omhand alltmer komplexa produktionsnätverk och att kompensera för och hantera osäkerhet och störningar i försörjningskedjor. Syftet är att kartlägga hur planeringsinformation delas och används i fordonsindustrins försörjningskedjor, och att ta fram och implementera nya modeller för mätning, visualisering och prediktering av leveransplaners variationer i försörjningskedjan.

Förväntade effekter och resultat

Projektet avser säkra fordonsindustriell konkurrenskraft och arbetstillfällen genom att ta fram nya lösningar för förbättrad leveransplankvalitet och värdeskapande informationsdelning i fordonsindustrins försörjningskedjor. Projektet förväntas generera en bred kartläggning av informationsdelning- och användning i fordonsindustrins försörjningskedjor. Det kommer ta fram lösningsmodeller (som bygger på maskininlärningsmetodik) för mätning, visualisering och prediktering av leveransplankvalitet. Modellerna kommer testas och utvärderas i piloter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är organiserat i sex arbetspaket. Det första bygger på en enkätstudie om informationsanvändning i fordonsindustrins försörjningskedjor. I det andra genomförs avancerad dataanalys av stora mängder leveransplandata i syfte att kartlägga och förklara generella variationer och mönster. Det tredje genomför fallstudier för att förklara orsaker och konsekvenser. Det fjärde utvecklar nya lösningar för visualisering och prediktering. Det femte studerar implementering och det sjätte informationsspridning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 juli 2020

Diarienummer 2018-02695

Statistik för sidan