Ny metod för rakhetsmätning vid rörriktning

Diarienummer 2017-02909
Koordinator Swerim AB - Avdelningen för Värmning och Bearbetningsteknik (VB)
Bidrag från Vinnova 1 320 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång 2017-00058-en

Syfte och mål

Svensktillverkade rör i högpresentande nischstål har en stark marknadsposition och god utvecklingspotential, men kräver processutveckling för att möta ökande kundkrav. En svag punkt i tillverkningskedjan är möjligheten att på ett effektivt sätt kunna kvantifiera rakhet. Inom projektet kommer ett demosystem att tas fram för rakhetsmätning. Mätsystemet kommer först att testas i pilotmiljö och därefter i deltagande företags processlinjer.

Förväntade effekter och resultat

Mätning av rakhet kan direkt användas för processtyrning och kvalitetssäkring. Det underlättar direkt arbetet för operatörer vid riktning, som idag får axla ett stort ansvar för produktens rakhet. Ett mätsystem kan minska stressen i arbetet om röret uppfyller kvalitetskraven. Följaktligen får svensk metallindustri inom rörproduktion möjligheten att rationellt tillverka kvalitetssäkrade nischmaterial och nischprodukter på kort tid och i små mängder till konkurrenskraftig kostnad.

Planerat upplägg och genomförande

Projektkonsortiet består av tre stålföretag (Ovako, Sandvik Materials Technology och SSAB Virsbo) inom Jernkontorets teknikområde TO34 Rör, samt två forskningsinstitut (Swerea MEFOS och Swerea KIMAB). Projektet startar med en workshop, där sammanställs kravspecifikationen för mätsystemet. Utifrån kravspecifikationen utvecklar Swerea MEFOS ett mätsystem i deras pilotmiljö. Därefter sker industriell verifiering i företagens processlinjer. Projektet avslutas med en workshop.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.