Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny flexibel metod för att sammanfoga värmeväxlare

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Industriell Produktion
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Innovationen bygger på att tillföra energi till lödprocessen på ett nytt sätt, genom direkt elektrisk värmning av produkten via kontaktelement, på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Syftet med projektet är att verifiera att tekniken är genomförbar och skalbar, samt att identifiera eventuella framtida utmaninger. Inom projektets har en förenklad demonstrator byggts upp för att kunna verifiera och demonstrera konceptet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom att förflytta lödningen av värmeväxlarplattor från en stor, långsam batchugn till en liten, flexibel fixtur som värms med direkt likström så uppnås en stor energibesparing så väl som kostnadsbesparing. Samtidigt möjliggörs enstyckstillverkning i korta värmningscykler med en enkel och flexibel utrustning. Projektet har visat att det är möjligt att värma med den föreslagna metoden, men också att det återstår flera stora tekniska utmaningar, bl.a. jämnhet i värmningsmönster.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts gemensamt av projektparters i ett antal mindre arbetspaket. Kraftelektronik har byggts på befintliga lösningar, men har krävt modifieringar. Arbetet med att designa och bygga en provningsenhet har varit den dominerande aktiviteten och projektet har avslutats med verifierande tester på representativa sammanfogningspaket samt demonstration av tekniken. Eftersom projektet har genomförts som en förstudie under begränsad tid, har endast verifiering i lab-skala genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04794

Statistik för sidan