NordicBio - Cirkulära Nordiska Biobaserade Nonwoven-produkter

Diarienummer
Koordinator Wargön Innovation AB
Bidrag från Vinnova 1 150 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - mars 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Gemensam utlysning Sverige-Finland: Utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter

Syfte och mål

Projektet har som huvudsyfte att utveckla och demonstrera en kostnadseffektiv kombination av bio- och cirkulärekonomiska materialflöden för Nonwoven-baserade produkter inom vården. Som sekundärt mål skall projektet analysera, testa och utveckla garn- och plaggtillverkningsteknologi av motsvarande materialbas. I bägge fallen skall en kombination av växtbaserade textilfibrer och strimlat textilavfall användas. Ett övergripande mål är att möjliggöra skalning och kommersialisering av projektets resultat efter dess avslut.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska efter avslut visa minst en arbetsprocess som också motsvarar den förväntade kommersialiserade innovationen. Den långsiktiga effekten av ett framgångsrikt projektresultat är att ny teknik kommer att sprida sig, inte bara inom hälso- och sjukvård utan även på läkemedels-, kosmetik- och livsmedelsindustrin. Projektet kommer att kommunicera med en bred publik, inklusive industrin, akademin, regeringen och allmänheten, allt för en bättre morgondag och en mer hållbar framtid.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet baseras på ett antal idéer och projekt sprungna ur Cellcomb ABs produktportfölj. Dessa har kopplats ihop med behovsägare (Stockholms Läns Landsting) och starka innovativa materialbolag, teknikbolag och forskningsinstitut. Projektmetod kommer att bygga mycket på iterativa processer med en aktiv produktägare som kvalitetsgarant. Projektet är uppbyggt utifrån en tidsplan där ett antal faser identifierats som var för sig ger en systematik och tydlighet till processen inom projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2020

Diarienummer 2018-02748

Statistik för sidan