Nästa generations testsystem för snabbare och säkrare biologisk utvärdering av läkemedel, material och kemikalier

Diarienummer 2014-00695
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Kemi, material och ytor, Borås
Bidrag från Vinnova 9 468 869 kronor
Projektets löptid maj 2014 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2014)

Syfte och mål

Projektet har syftat till att ta fram vävnadsspecifika testsystem, för att möjliggöra en snabbare, billigare och effektivare väg till slutlig klinisk användning för läkemedel och medicintekniska produkter. Under projekttiden har två proof-of-concept för nya testsystem erhållits, och fler är nära förestående. Lösningarna kommer drivas vidare av projektets parter efter projektslut.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har uppfyllt de flesta av sina uppsatta mål, och några förväntade effekter 1-3 år efter avslut har redan börjat infrias. Det initiala spannet var mycket stort och involverade många olika vävnader så alla delprojekt har inte utvecklats lika långt. Flera lovande lösningar har dock tagits fram, främst för blodkärl, ben, njure, inom cancer, samt material för 3D-bioprinting. Många dellösningar och tekniker används redan av projektets parter.

Upplägg och genomförande

Projektet var indelat i fem arbetspaket fokuserade kring olika vävnadstyper. Dessutom fanns några övergripande delprojekt som involverade alla arbetspaket, t ex genanalys och utveckling av sensorer för bioreaktorerna. Projektet tillsatte en styrgrupp som kontinuerligt följde upp projektet och agerade bollplank åt projektledningen. Denna modell var framgångsrik, då delprojekt blev synliga och parter med gemensamma mål och intressen kunde sammanföras. Projektledningen hade stor nytta av styrgruppen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.