Nästa generations försäkringsbolag

Diarienummer 2017-03931
Koordinator Hedvig AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juli 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla ett automatiserat försäkringssystem med hjälp av maskininlärning, i syfte att möjliggöra en radikalt förenklad kundupplevelse. Vi kommer fokusera projektet på att bygga ett automatiserat skadehanteringssystem och bygga tillförlitliga prissättningsmodeller genom att använda hittills outnyttjad data.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ämnar utveckla algoritmer och system för automatisk risk- och prisberäkning av föräkringsdata. En första prototyp kommer att utvecklas som kommer kunna hantera enklare skadeärenden helt utan mänsklig inblandning

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre faser analys, design och implementation. Den inledande analysfasen inkluderar inventering av befintliga algoritmer, verktyg och system som under senare faser anpassas och vidareutvecklas för att passa fungera för Hedvigs försäkringsdata. Arbetet kommer ledas av Hedvigs CTO John Ardelius och chefsutvecklare Johan Tjelldén, som båda har bakgrund som forskare inom maskininlärning.

Externa länkar

Main website for the new insurance service

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.