Nanoteknik förbättrar fixering av höftledsfrakturer

Diarienummer 2016-02978
Koordinator Promimic AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health: Competence Enhancement in SME - 2016

Syfte och mål

Syftet med projektet är att bredda Promimic ABs technologi till att inkludera produkter och erbjudande inom traumatologi. Målen för det här första delmomentet var att: 1. Ta fram ett utkast på klinisk prövningsprotokoll för att bevisa teknikens potential i patient. 2. Identifiera och knyta en industriell samarbetspartner till projektet (kund) i syfte att samutveckla en första produkt inom traumatologi. 3. Ansöka om fortsatt finansiering av projektet. Samtliga delmål är uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Inom ramen för projektet har vi tagit fram en synopsis på ett klinisk prövningsprotokoll med samtliga relevanta delar för studien inkluderade. Vi har träffat ett tiotal implantatbolag, vilka utgör potentiella kunder. Två av kontakterna har lett fram till långtgående samarbetsdiskussioner och i skrivande stund håller ett samutvecklingsavtal på att upprättas med ett större, globalt implantatbolag. Vi har ansökt till Swelife/Medtech4health om fortsatt finansiering för att genomföra den kliniska studien och i vilken Promimic AB ställer upp med motfinansiering.

Upplägg och genomförande

Delprojekt 1 genomfördes i samarbete med ortopeden, Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU). Tillsammans tog vi fram en synopsis, vi samlade en projektorganisation och en projektplan för genomförandet av studien. Delprojekt 2 genomfördes genom att vi paketerade projektet gentemot ortopediimplantatbolag med fokus på höftledsfrakturer. Därefter besökte vi Orthopedic Traumatology associasions årliga möte och hade bra möten, både med implantatbolag och key opinion leaders. Delmoment 3 genomfördes framförallt genom att skriva en ansökan till Swelife/Medtech4health.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.