Molekylär förädling av vete för att återvinna obrukbar saltkontaminerad mark

Diarienummer 2017-04041
Koordinator OlsAro Crop Biotech AB - GU Ventures
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Målsättningen i detta projekt är att återvinna saltförstörda jordar i utvecklingsländer. Från ca 70 vetelinjer med hög salttolerans, som vi tidigare har identifierat från en mutationspopulation på ca 2000 muterade linjer, vill vi nu med hjälp av molekylärbiologiska, biokemiska och fysiologiska metoder få fram de allra bästa extraordinära salttoleranta linjerna.

Förväntade effekter och resultat

I Bangladesh kommer vi testa våra allra bästa salttoleranta linjer på identifierad saltkontaminerad mark i söder. Vi kommer även testa våra bästa linjer på olika saltnivåer under realistiska, men kontrollerade, fältförhållanden i Holland. I Australien får vi ta del av en världsunik utrustning för att studera förändringar i realtid under odling och bl.a kan vi då studera rotarkitektur under jord, en mycket viktig egenskap för salttolerans. Vi kommer utifrån dessa odlingar/försök identifera extraordinära linjer med starkare salttolerans än övriga linjer som odlas/testas.

Planerat upplägg och genomförande

I Bangladesh använder vi oss av en holländsk hjälporganisation, ICCO, och deras nätverk av bönder för att odla på en yta som identifierats som salttolerant av TexelFarm Vi övervakar via ICCO samt besök på plats. I Holland tar vi hjälp av TexelFarm och deras testanläggning där vi får tillgång till deras anläggning som har olika sorters saltkoncentration i marken (sofistikerat rörsystem under jord), övervakning sker av TexelFarm. I Australien använder vi oss av ett s.k. smarthouse som kan följa i realtid våra växter med eller utan salt i jorden, en doktorand från oss utför arbetet på plats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.