Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Molekylär förädling av vete för att återvinna obrukbar saltkontaminerad mark

Diarienummer
Koordinator OlsAro Crop Biotech AB - GU Ventures
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Målet är att få fram ett salttåligare utsäde som ger god ekonomisk och miljömässig avkastning genom att saltkontaminerad mark kan uppodlas. I detta delprojekt var målet att selektera fram starka salttoleranta vetelinjer via nyttjande av olika anläggningar med salina förhållanden, både under naturliga och mer kontrollerande former. Via testerna har vi nått målet att begränsa vår fortsatta satsning på ett salttolerant vete till ett fåtal linjer. Detta möjliggör enklare fröhantering framöver , större tester per enskild linje samt skarpare målbild gentemot externa aktörer.

Resultat och förväntade effekter

Vi utgick ifrån de 70 vetelinjer som vi valt ut (från ca 2000) som redan visat stark salttolerans. Via försök på mark med naturlig saltpåverkan (Bangladesh), kontrollerade saltförhållanden (Holland) samt mätningar i realtid under saltstress (Australien) har vi identifierat en fortsatt tätgrupp. En samlad bild av ihopsamlad data visar på ca 7-8 linjer som kan anses mervärdefulla att fortsätta att göra fördjupade studier kring ex identifiera DNA delar som framtida markörer för hög salttolerans, och vidare för patent av bakomliggande genförändringar.

Upplägg och genomförande

Vi började med en saltjord i Bangladesh (inhemsk vetesort), och testade 70 linjer vid ca 10 dS/m (Obs 4 dS/m definieras som hög salthalt), och 20 linjer klarade olika tröskelvärden (ex groning, svampinfektion, insektsangrepp). Uppföljande kontrollerande försök i Holland påvisade att 10 linjer stod ut som extra goda vid 8 dS/m samt 12 dS/m jämfört med kontrollen Slutligen följdes linjers tillväxt i realtid i Australien under olika saltkoncentrationer, varav ca 10 linjer preliminät utmärkte sig som goda vid tillsats av höga salthalter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2017

Diarienummer 2017-04041

Statistik för sidan