Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mojo Stocks

Diarienummer
Koordinator Mojoestic AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Tack vare bidraget från Vinnova har vi lyckats betala kodare och är på god väg att färdigställa betaversionen av appen. Vi har även lyckats skapa marknadsföringskampanjer och gjort olika split tester för att bekräfta våra antaganden om förväntade målgrupper, effektiva budskap och distributionskanaler. Vi har med den kod som redan finns nu kunnat testa och verifiera alfa versionen av appen vilket hjälpt oss att fortsätta en mer träffsäker vidareutveckling av användarupplevelsen i appen.

Resultat och förväntade effekter

Vårt förväntade resultat var att ha en färdig beta, hitta en product-to-market fit och stämma avtal med våra framtida bankpartners. Vi är på god väg att uppfylla dessa mål med en förskjuten tidsram eftersom att kodningen av betan tagit ett par månader längre tid än förväntat. Vi utnyttjar denna tid till att fortsätta göra olika tester av marknadsföringen för att samla data kring vart vi ska lägga fokus i marknadsföringen i samband med lanseringen av betan i mars. Vi har fått letters of intents från investerare och hittills 96 personer i sign-ups på betalistan.

Upplägg och genomförande

Tack vare bidraget från Vinnova har vi lyckats betala kodare och är på god väg att färdigställa betaversionen av appen. Vi har även lyckats skapa marknadsföringskampanjer och gjort olika split tester för att bekräfta våra antaganden om förväntade målgrupper, effektiva budskap och distributionskanaler. Den enda avvikelsen från planen var att kodningen tagit längre tid än planerat. Detta är främst pga. designändringar som vi gjort utifrån nya användartester.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04243

Statistik för sidan