Minimum Viable Device

Diarienummer 2014-00805
Koordinator Mobile Heights AB (svb)
Bidrag från Vinnova 6 760 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2014)

Syfte och mål

Huvudsyftet med MVD-projektet är att skapa en gateway som fungerar som en de facto-standard med öppna API: er och SDK (Software Development Kit) och stödja utvecklingen av sakernas internet i Sverige. Gatewayn består av både hård- och mjukvara och är baserad på kommunikation via WiFi och Bluetooth låg energi (BLE). Avsikten med projektet var att genomföra en sakernas internet koncept som identifierar och löser några av de utmaningar i detta nya område och sedan sprida informationen för att skapa en gemenskap av användare i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Dessa är några av projektresultateten i en kort lista: Uppfyllandet av mål del 1 (skapandet av MVD gateway) - En ny start-up skapad (Modcam) - Sigma Connectivity - Sense gate - Softhouse , System Verification och Elastic Mobile alla använder sitt arbete i MVD att sälja sin kompetens i sakernas Internet. - Ekonomihögskolan vid Lunds universitet beskriver de ekonomiska effekterna av MVD. Uppfyllandet av mål del 2 (stödja utvecklingen av sakernas Internet) - Högskolan kurs - Proof of concept klar - Används i båda Vinnova projekten Itachi och DIA. - Nordic IoT hackathon (NIOTH)

Upplägg och genomförande

Projektet testades och sprids genom tre koncept-projekt inom mHealth, transport och energi. Konceptet utvecklas, testas och verifieras i verkliga miljöer / testbäddar . MVD används nu i magisterexamen utbildning vid Lunds universitet. En hackathon arrangerades där MVD användes och testades för användbarhet. Slutligen Ekonomihögskolan vid Lunds universitet gjorde en uppskattning av de ekonomiska effekterna av MVD som en de facto-standard, genom att presentera beräkningar på global, europeisk och nordisk nivå samt från en regional nivå.

Externa länkar

A short description of the Minimum Viable Device

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.