Mikrobiologisk kartläggning av faktorer viktiga för klinisk effekt av Bactiguards ytskikt

Diarienummer 2017-02260
Koordinator Bactiguard AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Satsning på stärkt kompetens i småföretag inom vård och omsorg

Syfte och mål

Syfte Projektet kommer att studera faktorer som påverkar huruvida en patient som använder Bactiguards infektionspreventiva produkter visar sig vara en responder eller icke-responder. Vi vill även kartlägga bakterier och vilka egenskaper hos dem som är betydande när det gäller oförmåga att adherera och föröka sig på Bactiguards ytskikt. Mål Förhoppningen är att generera kunskap som närmare kan förklara hur Bactiguards ytskikt fungerar, och på så vis kunna göra förbättringar som kan leda till att den blir ännu mer effektiv i att minska infektioner i klinik.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer förhoppningsvis ge mycket värdefull information kring vad som inverkar på risken att drabbas av en infektion vid användande av medicintekniska produkter, både med och utan Bactiguards ytskikt. Med en sådan insikt kring vilka patienter som blir responders och icke-responders för Bactiguards teknologi, kommer vi kunna göra mer samhällsnytta och marknadsföra Bactiguards produkter på ett mer riktat och effektivt sätt, samt även göra effektivare kliniska studier med mer förutsägbara resultat.

Planerat upplägg och genomförande

Kliniska skillnader mellan patienter kan bero på att olika bakterier svarar annorlunda mot Bactiguards ytskikt och/eller att patienterna skiljer sig åt när det gäller fysiologiska parametrar som påverkar ytskiktets effektivitet. Vi planerar att utveckla en metod för att undersöka följande: - Testa den anti-adhesiva effekten av Bactiguards ytskikt med bakterier i urin från individer med olika egenskaper (t.ex en urinvägsinfektion). - Använda kända muterade bakteriestammar som skiljer sig i deras förmåga att bilda biofilm.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.