Metal sandwich structure for the outer skin of Boats and Yachts

Diarienummer
Koordinator Lamera AB
Bidrag från Vinnova 2 945 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - oktober 2021
Status Pågående
Utlysning Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland
Ansökningsomgång Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland hösten 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en konstruktionsprocess som gör det möjligt att använda Sandwich materialet Hybrix i båtar. Viktminskningen ska ske utan att behöva kompromissa med stabilitet, styrka och prestanda. För att kunna använda materialet i den nya tillämpningen krävs utveckling av en ny konstruktionsprocess. Projektet fokuserar på mindre båtar främst avsedda som livräddningsbåtar och tillverka prototyper.

Förväntade effekter och resultat

De viktigaste innovationerna i detta FoU-projekt är: 1.Utveckling av ett lätta och innovativt koncept för båtbyggnad. 2.Optimering av materialet med avseende på maritima applikationer. 3.Utveckling av nya numeriska metoder för att enkelt sätt göra analyser med materialet. 4.Utveckla en ny metod för mekanisk karakterisering av materialet. 5.Utveckling av en ny metod för sammanfogning av paneler.

Planerat upplägg och genomförande

Baserat på väldefinierade uppgifter och leveranser för varje partner i form av AP:er med olika grader av bidrag enligt projektmedlemmarnas specialkompetens och kompetenser AP1: Applikationsspecifika krav AP2: Avancerad mekanisk karaktärisering av Hybrix -material AP3: Hybrix för maritima applikationer - Materialkonfiguration AP4: genomförbarhetsanalys baserad på datorstödd design AP5: Fysiska prototyper för maritima tillämpningar - Endast delar AP6: 1:a fullskalig räddningsbåt - Hybrix JETTENDER AP7: Spridning och Exploatering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 september 2019

Diarienummer 2019-02063

Statistik för sidan