Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Medverkan i Vinnovas Eurstars workshop vid NLS, 13 september

Diarienummer
Koordinator Vironova AB (publ)
Bidrag från Vinnova 2 457 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Att resa till Malmö och delta i Eurostars paneldebatt och efterföljande diskussion om Eurostars.

Resultat och förväntade effekter

Jag reste till Malmö och deltog i Eurostars paneldebatt och efterföljande diskussion om Eurostars.

Upplägg och genomförande

Jag reste till Malmö och deltog i Eurostars paneldebatt och efterföljande diskussion om Eurostars - det gick bra och blev mycket frågor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 oktober 2017

Diarienummer 2017-04482

Statistik för sidan