Materialflexibel produktion - utveckling av fysik och virtuell testbädd

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 435 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Produktion - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Syfte och mål

Projektets syfte, att skapa en livaktig testbädd som stärker svensk industri genom att ge snabb möjlighet att fysiskt och virtuellt prova olika tillverkningskoncept har uppnåtts. Utfallet är att företag och forskare använder testbädden, och metoder för samverkan med SMF har vidareutvecklats och validerats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat resultat genom: 1)Direkt nytta i varje pilotstudie 2)Generisk kunskap om samverkan med SMF i olika faser 3)Förstärkt nätverk inom tillverkningsteknik Fyra piloter genomfördes framgångsrikt. Inom pilotstudierna har fyra nya produkter utvecklats, varav två har nått marknaden.

Upplägg och genomförande

Fyra svenska småföretag med egna produkter har agerat pilotföretag i testbädden och därefter djupintervjuats angående samverkan och framtida behov. Teknikspridning har skett via konferenser och mässor, där prototyper framtagna i pilotföretagen visats upp. En viktig del av testbädden har varit det nätverk som skapats, och det tvärfunktionella team av forskare, företag och externa experter som arbetat med piloterna. Genom internationell samverkan har testbädden kopplats till tre EU-ansökningar, vara en godkändes, och en annan är KIC Added Value Manufacturing.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03317

Statistik för sidan