Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MÄTA EFFEKTERNA AV KONTORSANSTÄLLDAS ANVÄNDANDE AV DYNAMISKA, KONTINUERLIGT RÖRLIGA TANGENTBORDSPLATTOR

Diarienummer
Koordinator WORKMOTIONS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med den vetenskapliga studien har varit att kliniskt kunna påvisa effekterna av datorarbete vid ett kontinuerligt rörligt tangentbord. Studiens huvudman Linköpings Universitetssjukhus har med stor kunskap och erfarenhet i forskningens framkant byggt upp den nu påbörjade studien. Efter godkännande av Etikprövningsmyndigheten genomföres nu studien och alla mätdata skall sammanställas och utvärderas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det är mycket positivt att denna studie nu kan genomföras baserad på de allra senaste forskningsrönen då det gäller analys av smärtbiomarkörer i muskeln. Med hjälp av mikrodialys kan man undersöka biokemiska förändringar i trapeziusmuskeln hos kvinnor med långvarig smärta. Den förväntade effekten är att kunna påvisa de positiva egenskaperna hos DynaDesk och dess möjlighet att minska de negativa effekterna av långvarig statisk belastning av muskulaturen vid skrivbordsarbete.

Upplägg och genomförande

10 kontorsarbetare med nackbesvär undersöks med mikrodialys i muskel trapezius. Två mikrodialyskatetrar opereras in i muskeln. Provtagning från dessa katetrar sker samtidigt som försökspersonen arbetar med skrivbordsarbete vid ett DynaDesk-skrivbord. Försökspersonerna besvarar dessutom enkäter avseende aktuell smärtnivå samt genomgår en undersökning av smärttrösklar. Multivariat statistik (MVDA) möjliggör analyser där antalet variabler är betydligt större än antalet försökspersoner. Forskargruppen har lång vana av metoderna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04091

Statistik för sidan