MÄTA EFFEKTERNA AV KONTORSANSTÄLLDAS ANVÄNDANDE AV DYNAMISKA, KONTINUERLIGT RÖRLIGA TANGENTBORDSPLATTOR

Diarienummer 2017-04091
Koordinator WORKMOTIONS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Studien har som mål att utreda effekterna på att förhindra och rehabilitera belastningsskador (RSI) i nacke, axlar och armar - vårt idag sannolikt största arbetsmiljöproblem - genom användning av det ergonomiska skrivbordet DynaDesk med kontinuerligt rörlig tangentbordsplatta hos en grupp om 100 kontorsanställda som använder dator som huvudsakligt arbetsredskap varje dag i sitt arbete. Dokumenterandet av de medicinska effekter av att anv. kontinuerligt rörliga tangentbordsplattor mot belastningsskador på datoranvändare görs för att skapa merförsäljning av DynaDesk.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss ett utfall i den kliniska studien som bekräftar en tydlig medicinskt rehabiliterande effekt på belastningsskador i överkroppen, genom att dagligen arbeta vid ett tangentbord i kontinuerlig rörelse via en rörlig tangentbordsplatta. Om projektet visar på samma fina resultat som WorkMotions egna undersökningar gör, kommer verksamhetens marknadsbearbetning att underlättas då viktiga påverkansgrupper, som fysioterapeuter, får evidens för DynaDesks effekt. Vi kommer även ha lättare att framöver kunna få in nödvändigt externt kapital för företagets expansion.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet avseende en klinisk studie kring DynaDesk-användning, har följande huvudpunkter: Fas 1 (nu): - Rekrytering av 100 testindivider hos en större privat organisation och en offentlig (båda identifierade) - Produktion av DynaDesk-bord för utplacering hos 50 st av testindividerna (resterande individer utgör kontrollgrupp) - Ordna övrig nödvändig finansiering av projektet. Fas 2 (start slutet av Q1 2018): - Genomförande av den kliniska studien under ledning av Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i Köpenhamn. Fas 3 (Q3 2018): - Dokumentation av resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.