Maskinförmåga Hinderdetektion

Diarienummer 2016-02391
Koordinator Föreningen Tunga fordon
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2016

Syfte och mål

Syftet med projektet var att tillsammans arbeta med maskinförmågan Hinderdetektion för arbetsmaskiner i gruvdrift, skogsbruk och entreprenadbranschen. Hinderdetektion är en av de viktigaste förmågorna för både manuellt och autonomt styrda maskiner. Hinderdetektion bidrar till ökad säkerhet och produktivitet men också en lägre bränsleförbrukning. Projektets resultat är en hjälp för företagen att implementera maskinförmågan.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är ökad kompetens i sensortekniker och ett faktiskt resultat i form av testresultat. Delar av testresultaten är lagrat i ett format som företagen kan dela med varandra. Kontakten med sensortillverkare har varit en vägledning för dem om krav inom området. Man kan anta att processen framåt kan ta kortare tid och vara effektivare. Projektet har anordnat seminarium samt producerat två rapporter, en intern och en för spridning externt.

Upplägg och genomförande

Tester av ett antal sensorer som representanter för olika tekniker har skett i labb och i fält och utvärdering och identifiering har skett av de som är mest tillförlitliga, enskilt eller i kombination. Kombinationerna görs möjliga genom det format företagen arbetat i för att senare kunna dela. Under projektet har gruppen träffats och delat erfarenheter samt utbytt sensorer med varandra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.