Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Map Project - Produktverifiering och Afrikastrategi

Diarienummer
Koordinator Map Project Sweden AB
Bidrag från Vinnova 299 984 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Map Project hade som mål med detta projekt att verifiera produkt och teknisk lösning, utveckla strategi för att säkerställa användare och kunders integritet och säkerhet, samt att verifiera betalningsmodell och utveckla en strategi för marknadsinträde och viral spridning afrikanska marknaden. Arbetet har genomförts med goda resultat och resulterat i nya insikter om strategi och utveckling. Vidare arbete påbörjas nu för att prioritera vidare utveckling av nödvändiga funktioner, utveckla nya samarbeten, skydda varumärken och produkt inför framtida försäljning.

Resultat och förväntade effekter

Test med slutanvändare och potentiella kunder har genomförts, och vidare samarbete med myndigheter i Östafrika har initierats. Teknik, produkt och design är verifierade och ytterligare prioriterade funktioner utvecklas för att förbereda lansering av appen. Policy och strategi för att säkerställa individens integritet och dataskydd är utvecklade. Map Project integrerar GDPR i allt arbete och ligger i framkant vad det gäller inbyggd integritet och integritet som standard. Affärsmodell och marknadsinträde strategi är utvecklade.

Upplägg och genomförande

Teamet har arbetat iterativt i samarbete med potentiella kunder i Östafrika, genomfört skrivbordsstudier och fältstudier, och workshops internt och med användare. Vi vidareutvecklar i enlighet med resultaten. Vi har under projektets gång förstått att vi måste förenkla processen vidare och genomföra mindre tester med kunder som har kontroll över hela sin värdekedja. Små, iterativa, enkla tester för att testa funktion och mottagande, och samla in data som underlag för framtida försäljning. Samtidigt skall ytterligare funktioner läggas till för att förbereda försäljning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04048

Statistik för sidan