Kunskapsförmedlingen Drift och utveckling 2017 - 2018

Diarienummer 2017-04977
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Kunskapsförmedlingen är en samlingsplats för svensk forskning inom produkt- och produktionsutveckling, med syftet att göra forskningsresultat mer tillgängliga för industrin, samt att stärka samverkan mellan högskolor, institut och näringsliv. Projektmål för "Drift och utveckling Kunskapsförmedlingen 3.1" är att säkra drift och redaktionellt arbete samt genomföra grafisk och viss funktionell vidareutveckling av webbplatsen.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat är ny grafisk layout för bättre tydlighet, ökat antal uppdaterade seminarier, projekt, forskarpresentationer, utlysningar och nyheter (loggbok) på Kunskapsförmedlingen.se, samt ökad synlighet i sociala medier (LinkedIn, Facebook, Twitter). Detta förväntas öka trafiken till webbplatsen och antal deltagare vid träffar i Kunskapsturnén. Långsiktig effekt är ökad tillgänglighet av akademins forskningsresultat för industrin och vice versa, ökat utbyte av idéer för framtida forskning, samt stärkt samverkan mellan högskolor, institut och näringsliv.

Planerat upplägg och genomförande

Kunskapsförmedlingen och Kunskapsturnén drivs av svenska forskningsfinansiärer och forskare inom produkt- och produktionsutveckling genom Ledningsgruppen, som också utgör redaktion. Projektets genomförande beslutas av Ledningsgruppen, och består i huvudsak av programmering, implementering av ny grafisk layout, projektledning och kommunikation. Seminarier, projekt, utlysningar och nyheter (loggbok) publiceras av redaktionen samt forskarpresentationer av enskilda forskare (externa användare). Redaktionellt material produceras av anlitad redaktör.

Externa länkar

Kunskapsförmedlingen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.