Kunskapsförmedlingen Drift och utveckling 2017 - 2018

Diarienummer 2017-04977
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Projektmål för "Drift och utveckling Kunskapsförmedlingen 3.1" har varit att säkra drift (tekniskt och redaktionellt arbete) samt genomföra grafisk och viss funktionell vidareutveckling av webbplatsen.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att webbsidan har fått en ny stilren design. Antal besökare har ökat under det senaste året vilket visar att det redaktionella och tekniska arbetet har fått effekt. Den nya layouten implementerad (enkel på vit bakgrund där besökaren scrollar neråt, istället för den tidigare som hade många bilder på liten yta) har gett bättre tydlighet. Det redaktionella arbetet har gett ökat antal uppdaterade seminarier, projekt, forskarpresentationer, utlysningar och nyheter (loggbok). Ny grafisk profil har gett ökad synlighet i sociala medier (Facebook och Twitter).

Upplägg och genomförande

Projektet har inkluderat drift, inklusive tekniskt och redaktionellt arbete, samt grafisk och viss funktionell vidareutveckling av webbplatsen för Kunskapsförmedlingen och Kunskapsturnén.

Externa länkar

Kunskapsförmedlingen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.