Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Konkurrenskraftig produktion av träfiber-baserade kompositer

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 3 369 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Syftet var att verifiera ny innovativ teknik för kemisk modifiering av termomekanisk massa (TMP) i mekaniska massa-framställningsprocess . Målet var att utveckla en konkurrenskraftig tillverkningsmetod för framställning av fibrer, som är kompatibla med olika plaster, så att kompositer kan tillverkas utan några andra tillsatser, med minst lika bra egenskaper som befintliga kommersiella plaster och träfiberkompositer. Stora mängder resultat och en rad milstolpar har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Ett patent som beskriver innovationen beviljades (SE 1651139 A1, SE 540 288 C2) under projektettiden. Ett stort antal kombinationer av raffineringsinställningar och kemikaliesammansättningar testades i pilotskala. Egenskaperna hos kompositerna med utvalda modifierade fibrer jämfördes både med rena plaster och kompositer med konventionella TMP-fibrer med och utan kompatibilisator. Demonstratorer i form av kaffekopp, flask-öppnarhandtag samt konstruktionsram för kontorsstolschassi har tillverkats av de utvecklade kompositmaterialen.

Upplägg och genomförande

Pilotförsök genomfördes för framtagning av kemiskt modifierade TMP-fibrer. Olika typer av kemikalier testades. Fibrernas ytegenskaper karakteriserades: kontaktvinkel och spektroskopi (ATR och NMR). Kompositer tillverkades: processbarhet, fuktupptag och mekaniska egenskaper utvärderades. Demonstratorer för olika användningsområden tillverkades: utmaningar identifierades och lösningar föreslogs och testades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03854

Statistik för sidan