Kommunhandledare som forskningsmediator

Diarienummer
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 190 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Syftet med att öka förståelse och samarbete mellan akademin och kommunen uppfylldes genom gemensamma möten där kommunhandledaren tillbringade tid på internationella miljöinstitutet, träffade forskare på plats och diskuterade gemensamma målbilder och samarbetsmöjligheter. I gemensamma diskussioner med akademisk handledare, kommunhandledare och kommundoktoranden identifierades arbetssätt och ämnen som är relevanta för kommunen och för akademin.

Resultat och förväntade effekter

Samarabetsmöjligheter har kunnat identifieras genom projektet. Särskild regeringens samverkansplattform för smarta städer har bedömts som relevant och projektet har möjliggjort att en gemensam ansökan har kunnat skrivas. Vissa tematiska områden har också identifierats, så som delningsekonomi, innovationsprocesser i fysisk stadsutveckling och inte minst kommundoktorandens forskningsämne om användning av kvalitativa indikatorer för hållbar stadsutveckling. Erfarenheter från projektet har spridits via Institutet för hållbar stadsutveckling samt i olika styrgrupp.

Upplägg och genomförande

Kommunhandledare deltog i möten på internationella miljöinstitutet, både tillsammans med kommundoktoranden och dess akademiska handledare, men även med andra forskare på institutionen. Erfarenheter och konkreta samarbetsidéer har spridits vidare i möten och seminarier där även andra aktörer inom akademin och offentliga sektorn deltog, så som ISU institut för hållbar stadsutveckling eller via seminarier som anordnades av Kommunförbundet Skåne.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03416

Statistik för sidan