Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kidsam: Kunskap- och informationssdelning i digitala samverkansprojekt

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Industri- och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 756 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet
Ansökningsomgång Digital säkerhet och tillförlitlighet - samverkansprojekt 2018

Syfte och mål

Målet med projektet var att demonstrera arbetssätt för hur digital samverkan i leverantörskedjor kan möjliggöras säkert så att avancerad och situationsanpassad kunskap kunde delas effektivt. Behovet sågs som stort av projekts behovsägare pågrund av ökad digitalisering och nya sätt att arbeta i globala leverantörskedjor. Projektet syftade därutöver till att belysa den uppkopplade industrins behov för att driva samverkansprojekt där människor och deras personliga kunskaper har en fortsatt central roll för kunskapsbyggande och problemlösning.

Resultat och förväntade effekter

Chalmers institution för Industri och materialvetenskap har tillsammans med Yolean varit ansvarig för att belysa beteende och utveckla processer rörande delning och situationsanpassad kunskap tillsammans med behovsägarna Volvo och Flexlink. Chalmers institution för Data och Informationsteknologi har varit ansvarig för test och utvärdering av säkerhetsteknologi och funktionalitet av säkerhetslösningar, vilkea har utvärderats i prototyper av Yolean.

Upplägg och genomförande

Två typer av industriella scenarion för kunskapsdelning studerades i projektet. Det första kopplar till ett scenario kring förebyggande underhåll vilket är ett lågintensivt och kontinuerligt samarbete som sker under flera år eller så länge produktionsutrustningen används. Det andra exemplet belyste kortare utvecklingsprojekt där beslut baserade på metodik för fråga och svar behandlades primärt. Detaljerade och ingående analys kring dessa frågor finns tillgängliga i projektets publikationer i form av examensarbeten och vetenskapliga publikationer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 februari 2022

Diarienummer 2018-03966

Statistik för sidan