Kidsam: Kunskap- och informationssdelning i digitala samverkansprojekt

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Industri- och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 756 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2021
Status Pågående
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet
Ansökningsomgång Digital säkerhet och tillförlitlighet - samverkansprojekt 2018

Syfte och mål

Målet med projektet är att demonstrera arbetssätt för hur digital samverkan i leverantörskedjor kan möjliggöras säkert så att avancerad och situationsanpassad kunskap kan delas effektivt. I takt med ökad digitalisering och nya sätt att arbeta i globala leverantörskedjor ställs nya krav på hur kund och leverantör samverkar. Detta projekt syftar till att skapa en ökad förståelse för den uppkopplade industrins behov för att driva samverkansprojekt där människor fortfarande har en central roll för kunskapsbyggande och problemlösning.

Förväntade effekter och resultat

Efter avslutat projekt ska en tydlig bild av vilka säkerhetsaspekter som existerar, samt hur dessa på ett effektivt sätt ska balanseras mot följande identifierade behov: 1) Digitalisering av effektiva arbetsmetoder med fokus på uppgiften ej på administration, 2) säker hantering, lagring (i bakgrunden utan att störa arbetet i det förstnämnda) över tid på ett juridiskt godkänt sätt, samt 3) möjligheten att kollaborativt och proaktivt säkert integrera avancerad och situationsanpassad kunskap från flera olika källor mellan parter.

Planerat upplägg och genomförande

Två industriella fall kommer att studeras i projektet. Det första kopplar till ett scenario kring förebyggande underhåll vilket är ett lågintensivt och kontinuerligt samarbete som sker under flera år eller så länge produktionsutrustningen används. Det andra exemplet belyser kortare utvecklingsprojekt där beslut ska tas och där spårbarhet, transparens och tydlighet i dessa beslut senare kan komma till nytta under produktens livslängd. Konsortiet består av Chalmers, AB Volvo och Flexlink. Yolean är ansvarigt för att utveckla forskningsdemonstratorerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 oktober 2018

Diarienummer 2018-03966

Statistik för sidan