Kemikalieregistret

Diarienummer 2018-02135
Koordinator CHEMICAL DOCUMENTATION CDOC AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att hjälpa små och medelstora företag att arbeta mer hållbart med sina kemikalier. Det kommer vi uppnå genom att samarbeta med återförsäljare för att nå ut till företag och sen hjälpa företagen att förstå vilka kemiska produkter de har, vilka som kan vara farliga och vilka som bör bytas ut. Målet för projektet är att skapa en demoversion och utvärdera lösningen tillsammans med ett antal återförsäljare av kemiska produkter på de nordiska marknaderna.

Förväntade effekter och resultat

Ett lyckat projekt kommer att leda till att många skadliga kemiska produkter hos små och medelstora företag byts ut mot miljövänligare alternativ. Hanteringen av de som är kvar kommer även att bli betydligt hållbarare. Det kommer att bidra till ett hållbarare samhälle för både människor och miljö. Projektet kommer även bidra till att etablerade miljömärkningar får större exponering mot företag. Vilket i sig ytterligare förbättrar företags hållbarhetsarbete. Vi förväntar oss även att projektet kommer att generera mer än 5 nya arbetstillfällen och ännu fler på längre sikt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras i 4 steg. Första steget är att färdigställa en fullskalig automatiserad demoversion av systemet. Steg 2 är att utöka informationen till användarna, med tex miljömärkningar och skyddsutrustning. I steg 3 kommer vi att verifiera demoversionen tillsammans med ett antal samarbetspartners i Sverige. I det sista steget utökar vi verifieringen till andra nordiska länder. Mycket av arbetet kommer göras internt, med nära samarbeten med återförsäljare och användare för att skapa en så bra lösning som möjligt.

Externa länkar

Publik sida för gratisversionen av kemikalieregistret cDoc:s hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.