iTRANSIT - intelligent TRAffic maNagement System based on ITS

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Elektronik, Borås
Bidrag från Vinnova 11 851 647 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2015-02330eng.pdf(pdf, 1924 kB) (In English)

Syfte och mål

Projektmålen har varit att analysera ett intelligent transportsystem och trafikledning utifrån några definierade perspektiv. Huvudmålen har angetts som: - Kostnadseffektiv och noggrann positionering - En öppen källkod av ett Facility Layer för en ITS station - LDM/GDM. - Omforma en laserskannad karta av testbanan AstaZero till andra kartformat. - Ett informationsaggregerat centralt GDM som kan hantera och övervaka trafiksituationer i realtid och (av)styra fordon för att undvika olyckor. Målen har uppnåtts genom att praktiskt demonstrera alla delar publikt på AstaZero.

Resultat och förväntade effekter

iTRANSIT-projektet har på ett strukturerat sätt analyserat olika perspektiv för ett intelligent transportsystem och samarbetat tätt med industrin. Det har resulterat i att VCC har fått nytta av projektet inom sitt DriveMe projekt. iTRANSIT har supportat andra projekt avseende kommersiella komponenter för positionering till mycket billig kostnad. Carmenta AB har stöttat projektet med sina produkter som har kunnat utvecklats vidare och de arbetar nu med att ta fram en kommersiell produkt för ett multimodalt C-ITS - TrafficWatch(TM). ÅF har använt resultatet i nya projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har organiserats i 5 arbetspaket där SP, VCC & AZ varit arbetspaketsledare och drivit arbetet. Arbetspaketen har samarbetat väl och resultat har delats mellan alla arbetspaket. Resultat har sedan praktiskt demonstrerats i arbetspaket 5 på testbädden AstaZero. Projektforskning och resultat har publicerats både för konferenser men också i vetenskapliga publikationer med peer-review förfarande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02330

Statistik för sidan