ITEA3 ASSUME FindOut

Diarienummer 2015-02435
Koordinator FindOut Technologies AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - maj 2018
Status Beslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

Bättre stöd för utveckling av inbyggd mjukvara i fordon: - design och syntes - analys, inkl. för multi/many-cores - interoperabilitet mellan verktyg

Förväntade effekter och resultat

För att stödja en effektiv konstruktion och syntes av inbyggda system tillhandahåller projektet nya verktyg, standarder, samt en metodologi som omfattar de flesta utmaningar som uppkommer i designfasen. Dessutom tillhandahåller ASSUME en integrerad, sund statisk analys som säkert kan avgöra när mjukvaran är fri från vissa typer av fel även när den körs i en multi-core-omgivning. Nya algoritmer kommer att integreras i exploaterbara verktyg. Nya standarder för interoperabilitet och formella kravspecifikationer kommer att underlätta samspelet mellan olika aktörer.

Planerat upplägg och genomförande

FindOuts främsta bidrag i ITEA ASSUME projektet är att stödja Scania användningsfall när det gäller behovet av att visualisera information från tekniska verktyg längs produktlivscykeln. FindOut kommer, baserat på domänkunskap och lång erfarenhet inom visualisering av FoU-information, tillämpa nya tekniker och ramverk på ett innovativt sätt för att skapa värdefulla insikter ur informations från Scanias utvecklingsverktyg. Målet är en implementerad visualiseringspplikation som ger Scanias utvecklare och R&D mgmt ett beslutstöd.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.