ITEA2/MODRIO-DSAB

Diarienummer 2012-01157
Koordinator DASSAULT SYSTEMES AB - DASSAULT SYSTEMES AB, Lund
Bidrag från Vinnova 1 436 082 kronor
Projektets löptid september 2012 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2012-2013

Syfte och mål

Syftet med MODRIO har varit att utvidga state-of-the-art för modellering och simulering baserat på öppna standarder (Modelica och FMI) och därmed inte bara stödja systemdesign utan också system i drift. Det huvudsakliga målet har varit att öka säkerhet, tillförlitlighet och prestanda för system inom energi- och fordonssektorn. Målet för Dassault Systemes AB (DS AB) har varit att stödja processerna och användarfallen i MODRIO genom att bidra till utvidgningar av de öppna standarderna och genom att implementera prototyper i vårt modellerings- och simuleringsverktyg DYMOLA.

Resultat och förväntade effekter

DS AB har bidragit till utvidgningar av Modelica och FMI och med implementeringar i DYMOLA för att stödja följande viktiga utmaningar som hanterats i MODRIO-projektet: 1. Modellera systemkrav och automatiskt testa simulerat beteende mot krav 2. Modellera och simulera byte av moder under drift 3. Tillståndsskattningar för att stödja avancerad, modellbaserad, design av styrsystem Resultaten har spridits genom artiklar på Modelica-konferenser och kommer också göras tillgängliga för våra användare i de officiella releaserna av DYMOLA.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts i tre huvudsakliga faser och DS AB har bidragit till alla tre. Den första fasen utgjordes av standardiseringsarbete för Modelica och FMI där det viktigaste resultatet var den officiella releasen av FMI 2.0 i juli 2014. Den andra fasen innebar implementering av prototyper och genomfördes parallellt med standardiseringsarbetet. Den sista fasen utgjordes av implementation av industriella användarfall och där användes DYMOLA för att studera modellering av egenskaper och krav, multi-mod modellering och icke-linjär tillstånds- och parameteruppskattning.

Externa länkar

MODRIO homepage at ITEA web site

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.