IR-Kameleont

Diarienummer 2014-05247
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Norrköping
Bidrag från Vinnova 853 599 kronor
Projektets löptid november 2014 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning The strategic innovation programme for graphene
Ansökningsomgång SIO Grafen: Strategiska innovationsprogrammet för Grafen hösten 2014

Syfte och mål

Syftet med det här projektet är att studera möjligheterna att använda grafen i militärt camouflage. Projektmålen inkluderar en litteraturstudie, en patentöverblick, en marknadsundersökning på tillgängligt grafen, prototyptillverkning och spektroskopiska studier på grafenbelagda ytor.

Resultat och förväntade effekter

Patentundersökningen, och litteraturstudien, visade att forskningsområdet elektrokromism med grafen i camouflage är väldigt ungt och få relevanta dokument hittades. Det finns ett stort antal företag som säljer grafen och det växer snabbt. I detta projekt hade vi kontakt med ett par av dem för att studera olika tekniker för att använda grafen. En innovativ metod för konstruktion av elektrokroma prototyper, med och utan grafen, utvecklades för att studera prestanda på prototyperna.

Upplägg och genomförande

I detta arbete har vi använt PPS (Praktisk Projektstyrning) . Projektet innehöll en förberedelsefas där vi fastslog en tidplan, en projektplan och satte upp en gemensam IT-area. Litteraturstudien, patentstudien och marknadsundersökningen startades direkt. Ett antal statusmöten hölls både på ACREO/LiU och Saab Barracuda. Mötena var både av typen arbetsmöten, t.ex. mätningar i spektrometer och med IR-kamera, som rapporteringsmöten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.