Internet of things inom Vård och omsorg i Skellefteå (IVo)

Diarienummer
Koordinator Skellefteå kommun - SAMHÄLLSUTVECKLING OCH NÄRINGSLIVSUTVECKLING
Bidrag från Vinnova 10 615 171 kronor
Projektets löptid september 2017 - november 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Projektet bygger vidare på det tidigare projektet IVoS, där vi genom en fallstudie inom äldreomsorgen undersökte hur samverkan mellan delsystem kan uppnås och tillämpas. I det ingick hur olika elektroniska komponenter kopplas ihop samt hur data kan delas mellan olika system . Syftet är att med IoT skapa förutsättningar för att hantera den demografiska utmaningen och det medföljande växande vård- och omsorgsbehovet i våra kommuner. I steg två bygger vi vidare på resultaten, genom att vidareutveckla tjänsten i enlighet med de önskemål som användarna uttryckt.

Förväntade effekter och resultat

Ytterligare test och utveckling av öppna tjänsteplattformar för äldreförvaltning och bostadsbolag. I detta fortsättningsprojekt görs fler installationer i ytterligare minst två kommuner, förutom Skellefteå deltar även Uppsala kommun och Kiruna kommun. En fungerande tjänst som kan erbjudas deltagarna byggs upp i IoT-systemet. Tjänsten gör det möjligt att erbjuda vård och omsorg med högre kvalitet och effektivitet. Resultaten kommer att spridas till andra kommuner.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets huvudsakliga uppgift är att baserat på fallstudierna inom äldreomsorgen, och tidigare projektresultat, utveckla IoT-tjänsten. Detta kommer att göras genom installation av olika system i ett antal lägenheter (3x10 st), med verkliga användare. Projektet styrs genom en aktiv projektledningsgrupp där huvudparterna ingår. Indelningen i arbetspaket med tydliga ansvarsområden och leveransdatum gör att tidplanen kan hållas och följas upp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 januari 2021

Diarienummer 2017-02807

Statistik för sidan