Internet of things inom Vård och omsorg i Skellefteå (IVo)

Diarienummer 2017-02807
Koordinator Skellefteå kommun - SAMHÄLLSUTVECKLING OCH NÄRINGSLIVSUTVECKLING
Bidrag från Vinnova 9 865 171 kronor
Projektets löptid september 2017 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet