Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Internet of things inom Vård och omsorg i Skellefteå (IVo)

Diarienummer
Koordinator Skellefteå kommun - SAMHÄLLSUTVECKLING OCH NÄRINGSLIVSUTVECKLING
Bidrag från Vinnova 9 270 869 kronor
Projektets löptid september 2017 - november 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte har varit att studera hur IoT kan användas för att trygga boendemiljön för äldre personer. Vi har undersökt hur en horisontell IoT arkitektur kan designas och tillämpas för att ansluta delsystem från olika leverantörer för etableringen av tjänst(er) gällande att trygga boendet för äldre personer i egna hem, med stöttning från anhörig eller kommunal vård och omsorg. Den data som samlats in har använts för att med maskinlärande algoritmer identifiera livsmönster i hemmet och att identifiera om någon avvikelse uppstår (se bilaga 1)

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att vi implementerat och utvärderat en horisontell IoT-arkitektur som kopplat upp pilothushåll. Genom icke integritetskränkande IoT enheter såsom rörelsedetektorer, sensorer som detekterar öppning/stängning av utrymmet, elmätare, vattenmätare mfl. har data från dessa kommunicerats till IoT plattformen. Data har processats för varje hushåll för att identifiera livsmönster och upptäcka om någon avvikelse som kan behöva tillsyn uppkommer, information om detta har delgivits anhöriga. Utvärderingen visar att tjänsten är uppskattad.

Upplägg och genomförande

Initialt gjordes en etikansökan som godkände projektets utförande, där medgivande gavs från de pilothushåll som deltog in projektet. IoT-utrustning installerades därefter i hemmen och kopplades upp mot IoT-plattformen. För att identifiera behovet i respektive hushåll och upplevelsen av att använda tjänsten, samt att följa upp så att vi identifierat korrekta livsmönster och avvikelser så har regelbundna intervjuer genomförts. Utifrån att hälsotillståndet har förändrats för vissa pilothushåll så har anpassningar skett under projektets löptid.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 mars 2022

Diarienummer 2017-02807

Statistik för sidan