Internet of DevOps - IoD

Diarienummer 2017-05552
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 18 213 890 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering