Internet of DevOps - IoD

Diarienummer 2017-05552
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 18 213 890 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning EUREKA cluster co-funding 

Syfte och mål

Projektet fokuserar på att främja innovativa DevOps-möjligheter och integrationstjänster inom stora organisationer som utvecklar Telecom & Cyberfysiska system (CPS) för mjukvarukrävande applikationer. Huvudmålen är att utveckla ny kunskap och riktlinjer för hur man tillämpar DevOps-principer i dessa organisationer, bristen på spårbarhet, visualisering och kvalitetsmätningar över utvecklingsartefakterna och bristen på automatiseringsstöd för kontinuerlig produktutveckling.

Förväntade effekter och resultat

Ur ett affärsperspektiv syftar projektet till att förkorta releaser av produkter till kunder, tidigare upptäcka och snabbare genomföra korrigering av programvarufel och förbättra kontinuerlig integration och övervakning av mjukvaruproduktutveckling. Från ett tekniskt perspektiv kommer projektet att producera en metod för hur man tillämpar DevOps-principer i stora organisationer och kommer att ge förbättrad integration och automatiserade tjänster för kontinuerlig utveckling. Demonstratorer kommer att förankras till industriella användningsfall.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet omfattar partners från Sverige (koordinerande land), Spanien och Turkiet. Tekniska innovationer drivs starkt av industriella behov. Projektet följer därför en top-down management-strategi: Ett arbetspaket (WP) som fokuserar på dessa behov driver en uppsättning tekniska arbetspaket där tekniska dokument och demonstratorer implementeras. Dessa tekniska arbetspaket är dedikerade till att leverera molnbaserade integrationstjänster, DevOps-analys och visualiseringsverktyg och DevOps-metoder och riktlinjer.

Externa länkar

Celtic-Plus project description (note that a proper project website will be created after the kick-off).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.