Instaroom Artificial Intelligence Platform

Diarienummer 2018-01036
Koordinator IRDTRAVEL AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Irdtravel AB har via sitt varumärke Instaroom framgångsrikt lanserat en AI produkt som hjälper hotell att spara tiotusentals timmar per år på att svara frekvent återkommande frågor. Instarooms FAQ Bot har lanserats i holländska Karibien, Bali, Thailand samt Tyskland och resultaten har varit mycket positiva från kund såväl som slutanvändare. Instaroom fortsätter nu sin expansionstakt och kommer att lansera en uppgraderad AI produkt i Q1 2019 som kommer hjälpa hotell med komplexa bokningar; en "booking assistant" som hjälper hotell att effektivt konvertera komplexa bokningar.

Resultat och förväntade effekter

Vi har framgångsrikt integrerat vårt system till de olika beståndsdelarna som krävs för att framgångsrikt kunna automatisera messaging flöden mellan hotell samt slutkund. Våra BOT flöden har redan hjälpt hotell att spara tusentals timmar, samt vi har effektivt kunnat distribuera våra BOT´s på flertalet olika marknader utan några större kostnader. Vi har med andra ord framgångsrikt byggt ett stabilt system som är globalt skalbart. Vi har även byggt distributions partnerskap med flera ledande hotell teknikbolag.

Upplägg och genomförande

Vi har lyckats att lansera vår AI plattform globalt. Vi har även byggt distributions partnerskap med flera ledande teknikplattformar för hotell, samt vi är nu även väldigt nära ett avslut med ett ledande hotellteknikbolag i Norden som vill introducera vår lösning till deras 1000+ hotell kunder. Teknikmässigt så har vi lyckats jobba effektivt via en tydlig struktur och kommunikation. Johan Hammer har varit övergripande produkt ansvarig för vår AI plattform. Vi har följt agila produktutvecklingsmetoder som tex. dagliga ”stand ups” för att effektivt hitta lösningar.

Externa länkar

Ett publicerat reportage om lanseringen av Instarooms AI plattform Ett publicerat reportage om lanseringen av Instarooms AI plattform En kund i Bonaire med live FAQ Bot på deras hemsida En kund i Bali med live FAQ Bot på deras hemsida En kund i Thailand med live FAQ Bot på deras hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.