Instaroom Artificial Intelligence Platform

Diarienummer 2018-01036
Koordinator IRDTRAVEL AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Syftet med vår AI plattform är att hjälpa hotellen att automatisera stora delar av deras digitala kundkontakt. Målet är att skapa nya och unika transaktionsflöden där BOTar kan svara på vanliga frågor men även hantera mer komplicerade bokningsförfrågningar, t.ex. grupper och familjer, samt att via grundläggande API-struktur hämta priser och tillgänglighet direkt från hotellsystemen. AI plattformen kommer hjälpa hotell att distribuera BOTar av olika karaktär via egen hotellwebbsida och genom existerande messaging kanaler, t.ex. Messenger, WhatsApp & WeChat.

Förväntade effekter och resultat

Från hotellets perspektiv kommer AI teknologin leda till nya intäktsflöden, ökade förtjänster och kundnöjdhet. Den förväntade effekten för hotellgästen kommer vara att de kan få snabb hjälp på hemsidan och möjlighet att genomföra komplicerade bokningar utan att kontakta hotellet på annat sätt. Vi kommer använda maskin-inlärningsmetoder som till exempel NLU för att ge våra BOTar de bästa förutsättningarna att skapa personifierade serviceupplevelser. Baserat på nuvarande data förväntar vi oss att de första BOTarna ska kunna automatisera upp emot 60% av alla konversationer.

Planerat upplägg och genomförande

För att kunna designa och bygga naturliga konversations-flöden måste existerande data analyseras för att identifiera vilka konversations intentioner som har högst prioritet. Nästa steg är att applicera naturliga egeninlärningsflöden med hjälp av NLP & NLU. Den förväntade effekten kommer kunna mätas med hjälp av en skalbar distributions-struktur som gör att vi kan applicera AI plattformen på ett större antal hotell vilket i sin tur leder till många case studies.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.