Innovationskraft till Västerbotten och Norrbotten

Diarienummer 2017-03666
Koordinator LTU BUSINESS AB
Bidrag från Vinnova 3 707 800 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Stöd till innovatörer via stödorganisationer
Ansökningsomgång Stöd till innovatörer

Syfte och mål

LTU Business och Almi kommer att stärka innovationskraften i Västerbotten och Norrbotten, genom att erbjuda innovatörerna ett kostnadsfritt och professionellt innovationsstöd i idéernas tidiga skeden. Tjänsten baseras på företagens erfarenhet och specialistkompetens i tidigt innovationsstöd och våra kvalitetssäkrade arbetsprocesser, Innovation Due Diligence och Fokus Affärsutveckling. Genom dessa processer ges innovatörerna ett effektivt sätt att bedöma idéns kommersiella potential så att de i ett tidigt skede kan fatta beslut om och hur man ska gå vidare med sin idé.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att ge ett effektivt innovationsstöd till 152 innovatörer år 1. Riktade insatser kommer också att leda till en ökning av antalet kvinnor och utlandsfödda innovatörer. På längre sikt kommer detta att bidra till kommersialiseringen av fler banbrytande innovationer och ökat nyföretagande i vår region.

Planerat upplägg och genomförande

LTU Business och Almi kommer tillsammans att: Attrahera fler innovatörer att nyttja ett innovationsstöd som har fokus på jämställdhet & mångfald. Fortsätta och förstärka innovationsrådgivning för kommunernas medborgare Erbjuda innovatören tjänster och expertis till ett värde av max 50 000 kr per ide för att validera idéens potential. Aktivt hjälpa innovatörerna med teknik- och marknadsvalidering. Förstärka samverkan mellan innovationsstödsystemets aktörer med kundens bästa i fokus.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.