Innehållsrekommendationer för ökad relevans i digitala medier

Diarienummer
Koordinator Triggerbee AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning AI - kompetens, kapacitet och förmåga
Ansökningsomgång Starta er AI-resa!

Syfte och mål

Triggerbee erbjuder en personaliseringstjänst mot e-handlare och mediaföretag. Med hjälp av beteendedata från webbplatsen i kombination med kunddata så kan Triggerbees kunder skapa relevans på webbplatsen. Genom detta projekt vill vi börja tillämpa maskininlärning för att identifiera olika personas och kategorisera innehåll automatiskt. På detta sätt behövs inte fördefinierade regler för varje kund, och vi behöver inte vänta på att olika fördefinierade villkor ska uppfyllas för att avgöra om en besökare tillhör en viss kategori, och vilket innehåll som ska presenteras.

Förväntade effekter och resultat

Projektet syftar till att ge Triggerbee förutsättningar att utveckla grunden till ett kommersiellt erbjudande, som efter projektets avslut successivt kan vidareutvecklas tillsammans med Triggerbees kunder och inom ramen för Triggerbees egen FoU budget. Genom projektet kommer vi samarbeta med referenskunder där vi har som mål att leverera mätbart ökad läsning och konvertering på deras webbplatser.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet delas in i följande moment: * Utvärdera teknologier och tillgängliga ramverk hos vår molnleverantör * Lära oss tillämpa dessa teknologier för att analysera och detektera mönster i stora mängder data * Utveckla tillämpning i form av mjukvara “rekommendationsmotor” som kan användas av webbplatsägare för att rekommendera innehåll baserat på data Utfallet kommer kunna jämföras i utfall mot en kontrollgrupp på både deltagande kunders webbplatser samt ej deltagande. På så vis kommer vi kunna få statistiskt säkerställd data på hur pass väl rekommendationsmotorn presterar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 september 2019

Diarienummer 2019-03315

Statistik för sidan