Industriell symbios genom uppgradering av lågvärdigt textilavfall till högkvalitativa pappersprodukter

Diarienummer 2018-03789
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Circular and biobased economy

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att utvärdera genomförbarheten och cirkularitet av att använda en restström från textilåtervinning för att producera ett nytt material från återvunnen textilfiber och träfiber för tillverkning av shoppingkassar.

Förväntade effekter och resultat

Restströmmen som idag inte har något värde kommer att avledas från förbränning och efter behandling användas som sekundärt råmaterial i produktionen av en ny papperskvalitet gjord av återvunnen textilfiber och träfiber. Därmed adresserar projektet resurseffektivitet genom industriell symbios mellan textilindustrin och pappersindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförbarhetsprojektet leds av RISE med Arctic Paper och SOEX som partners. Utöver undersökningen av den tekniska genomförbarheten av restströmmens bearbetning och återvinningsbarhet, kommer projektet att leverera marknads- och värdekedjeanalys. Hur uppföljningsprojektet kommer att påverka cirkularitet, konsumentmedvetande och resurseffektivitet kommer att stå i fokus.

Externa länkar

Projektets beskrivning kommer att publiceras på www.ri.se inom kort.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.