Industriell symbios genom uppgradering av lågvärdigt textilavfall till högkvalitativa pappersprodukter

Diarienummer 2018-03789
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Målet med detta projekt var att utvärdera genomförbarhet och cirkularitet av att använda en restström från textilåtervinning med syfte att producera en ny papperskvalitet för tillverkning av shoppingkassar. Förbehandling av återvunna textilfibrer samt återvinningsbarhet av det nya materialet demonstrerades framgångsrikt mot målet att möjliggöra och uppgradera textilavfallsströmmen för användningen i flera möjliga produktapplikationer.

Resultat och förväntade effekter

Både tekniska och marknadsinriktade analyser från genomförbarhetsstudien användes för identifiering av relevanta marknadssegment. Ur helhetsperspektivet, restströmmen, som inte har något materialvärde idag, avleds från avfallsförbränning och, efter undersökta förbehandlingsstrategier, används som sekundärt råmaterial vid framställning av en ny, återvinningsbar papperskvalitet. Detta leder till eliminering av förbränningskostnaden, minskat behov av jungfruliga fibrer i tillverkningsprocesser samt minskad kostnad av den totala förbrukningen av råmaterialet.

Upplägg och genomförande

Projektet omfattade en teknisk genomförbarhetsanalys kring förbehandling av restströmmen utförd av RISE i samarbete med SOEX och återvinningsbarhetsanalys av det nya materialet utförd av Arctic Paper, i kombination med en gemensam insats kring marknads- och intressentanalys. Både svenska och internationella perspektiv beaktades. Slutsatsen är att projektet har starkt bidragit till utvecklingen av den cirkulära och biobaserade lösningen för nästa projektfas, både från det tekniska perspektivet samt idéns innovationshöjd.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.